Menü
GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik international mbH
SLV – Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalten
Schweißtechnik - WeiterbildungschweißenSchweißtechnik Indrustrie

Po RAZ PIERWSZY W POLSCE Kurs personelu antykorozji – KOR-Schein wg ZTV-ING

W przypadku konstrukcji przeznaczonej na rynek niemiecki obowiązują wymagania przepisu ZTV-ING „Dodatkowe warunki techniczne umów
i wytyczne dla konstrukcji inżynierskich”.

Jednym z wymagań jest posiadanie personelu kwalifikowanego w zakresie antykorozji (wymaganie dotyczy również kierowników budowy).

Według ZTV-ING, część 4, rozdział 3 „Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych” – „Brygadzista prac antykorozyjnych musi posiadać kwalifikacje potwierdzone egzaminem”.

Tym potwierdzeniem dla wykonawców niemieckich jest świadectwo szkolenia Rady Doradczej Federalnego Stowarzyszenia ochrony antykorozyjnej

e.V. (BVK) „KOR-Schein”. (kurs 3 tygodnie – odnawiany co 5 lat)

Dla oferentów zagranicznych wymagany jest równorzędny dowód kwalifikacji”.

 W wielu przypadkach, gdy zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykonywane jest przez firmy polskie, występują problemy z jednoznacznym stwierdzeniem jakie świadectwo może zostać uznane jako „równorzędny dowód kwalifikacji”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom SLV-GSI Polska Sp. z o.o.

Proponuje Państwu uzyskanie świadectwa równoważnego do świadectwa KORSchein.

(kurs i egzamin w języku polskim).

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma świadectwo równorzędne z certyfikatem KOR-Schein wystawione przez SLV Duisburg (Jednostka uprawniona przez BVK do prowadzenia szkoleń KOR-Schein).

Proponujemy Państwu drogę do uzyskania Świadectwa równoważnego do KORSchein.

Dla osób posiadających certyfikat inspektora antykorozji FROSIO lub ukończony 3 tygodniowy kurs IBDiM „Projektowanie i nadzór nad wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na konstrukcjach mostowych”.
Osoby te powinny ukończyć uzupełniający kurs trwający 1 tydzień oraz zdać egzamin końcowy.

W roku 2024 planujemy uruchomienie kursu w dniach 23-27.09.2024

Miejsce – Zabrze, ul. Wolności 191; (siedziba SLV-GSI Polska Sp. z o.o.); 

Aby zgłosić się na kurs należy przesłać (wystarczy scanu drogą mailową) wypełniony formularz zgłoszeniowy.

W przypadku osób nieposiadających certyfikatu inspektora FROSIO lub certyfikatu IBDiM proponujemy następujące postępowanie: kurs 1 tydzień w dniach 23.09-27.09.2024 miejsce kursu – Zabrze), a następnie kandydat uczestniczy w kursie FROSIO w terminie 05.10-18.10.2024 (miejsce kursu Międzyzdroje). Na zakończenie uczestnik zdaje 2 egzaminy (jeden z zakresu FROSIO i drugi z zakresu Kor-Schein). Po pozytywnym zdaniu egzaminów otrzyma certyfikat inspektora Frosio i świadectwo równorzędne ze świadectwem KOR-Schein.

Zainteresowanych proszę o kontakt

Jerzy Kozłowski

jerzy.kozlowski(at)slv-polska.pl

786 866 587

 

KARTA ZGŁOSZENIA 2024


Zurück